Andre dyr

Dyrekjære som vi er har vi selvfølgelig flere dyr i huset!